Upute za korištenje električne daske i sigurnosni naputci

Uvod

Električna Daska koju možete unajmiti kroz program SURFER.hr opremljena je sa električnim motorom snage 4.4kW koji može pogoniti dasku brzinom do 35km/h, ako je težina vozača manja od 75kg. Teži vozači vjerojatno neće postići maksimalnu brzinu, ali će biti brzi poput nekog čamca, tj. mnogo brži od bilo kojeg plivača. Stoga je za upotrebu daske nužno pridržavati se i određenih sigurnosnih mjera.

Daska ima sigurnosnu vezicu, jednim krajem vezanu za zadnji kraj daske, koja se vezuje na nogu vozača, ispod koljena. Vezivanjem na ovaj način osigurava se da u slučaju pada daska neće 'pobjeći' daleko od vozača.

Brina se kontrolira pomoću bluetooth daljinskog upravljača. Upravljač se trakom pričvrsti na zapešće ruke vozača. Na kraju kratkog kabla upravljača se nalazi tipka. Brzina ovisi o snazi pritiska na tipku. Jačim pritiskom je i brzina veća.

Na zadnjem kraju daske, nalazi se i sigurnosni magnet. Motor se može upaliti samo ako je magnet u odgovarajućoj poziciji. Magnet je povezan sa sigurnosnom uzicom, i u slučaju da se uzica otrgne od daske, i magnet će biti izbačen iz pozicije, pa će se i motor ugasiti i zaustaviti dasku. Pritiskom na tipku daljinskog upravljača upaliti će se sva kontrolna svjetla što je znak vozaču da provjeri položaj magneta.

Sa donje strane daske montiran je par peraja, koje omogućavaju lakše upravljanje daskom. Potrebno je voditi računa da se peraje ne polome dok je daska u plićaku.

Daska se dobiva na korištenje sa punom baterijom. Korisnik ne smije skidati, niti otključavati bateriju.

Upute za korištenje

Nakon preuzimanja daske i ostale upreme u najam, daska se može porinuti u vodu.

Pazite na peraje dok ste u plićaku.

Privežite sigurnosnu uzicu za nogu, ispod koljena. Uzica bi trebala biti vezana za onu nogu koja se nalazi na zadnjem kraju daske za vrijeme vožnje.

Privežite daljinski upravljač iznad zapešća šake. Daljinski mora biti dobro pričvršćen, provjerite ga više puta. To je jedina kontrola koju imate za vrijeme vožnje, i ako se izgubi, jedini način povratka na obalu je plivanjem.

Magnet mora biti na poziciji na zadnjem kraju daske.

Kratkim pritiskom na tipku daljinskog upravljača aktivirajte motor da se uvjerite da je sve ispravno postavljeno.

Ako se motor ne pokrene, provjerite još jednom magnet. Ako se sva svjetla kontrolera pale i gase, vjerojatno magnet nije dobro postavljen. Ponovo ga podesite, i probajte kratkim pritiskom provjeriti može li se motor pokrenuti.

Usmjerite dasku od obale, prema slobodnom prostoru, dalje od plivača, čamaca i drugih objekata na vodi.

Legnite na dasku, otplivajte dalje od plićaka i ljudi prije pokretanja motora.

Nikad ne pokrećite motor u prostoru rezerviranom za plivače!

Kad ste u slobodnom prostoru, udaljeni od plivača i drugih objekata na vodi, provjerite oko sebe ima li drugih objekata koji su vam na pravcu kretanja ili koji nailaze.

Stisnite tipku daljinskog upravljača i ubrzajte po želji.

Daska se usmjerava premještanjem težine sa jedne strane na drugu. Premještanje težine na lijevu stranu skrenut će vas u lijevo, a premještanje težine na desnu stranu, skrenut će vas u desno.

Pri većoj brzini je jednostavnije uspraviti se na noge. Neki vozači se usprave u jednom koraku, drugi će radije zauzeti klečeći položaj prije nego se konačno usprave.

Sretno i dobro se zabavite.

Sigurnosni naputci

Električna daska za surfanje je sportski rekvizit. Prema svojim tehničkim karakteristikama u Hrvatskoj se ne smatra čamcem ili brodicom. Stoga vam za korištenje nije potrebna dozvola. Ipak, budući da može postići relativno veliku brzinu, potreban je oprez i valja obratiti pažnju na vlastitu sigurnost i sigurnost drugih.

Motor se ne smije nikad pokrenuti među plivačima!

Motor se ne smije nikad pokrenuti u prostoru rezerviranom isključivo za plivače! Ako ulazite u vodu u prostoru rezerviranom za plivače, otplivajte na dasci van rezerviranog prostora, i tek tada pokrenite motor.

Motor se ne bi smio nikad pokretati kad daska nije u vodi. Pokretanjem izvan vode postoji mogućnost da se uništi vodena pumpa (jet pogon).

Budite uvijek svjesni prometa oko sebe. Pazite na čamce oko vas, one na vašoj putanji kao i one koji nailaze. Osobitu pažnju obratite na brze čamce. Surfanje na električnoj daski je novi sport, vozači drugih čamaca ne očekuju susret sa takvom napravom i mogli bi pogrešno reagirati. Daska je relativno slabo vidljiva, čak i kad je vozač uspravljen na nogama. Nemojte riskirati i držite se dalje od drugih sudionika prometa jer vas možda uopće ne vide!

Ne vozite punom brzinom blizu obale! Brzim čamcima glisiranje je zabranjeno na udaljenosti manjoj od 300m od obale. Vožnja električnom daskom nije posebno regulirana, ali može se pretpostaviti da će postojati slično ograničenje i za dasku.

Ne udaljavajte se dalje od 500m od obale! Za daske na jedra i kajake postoji zakonska zabrana udaljavanja dalje od 500m od obale, pa se može pretpostaviti da bi slično ograničenje imalo smisla i za električu dasku.

Kad padnete sa daske, pogledajte oko sebe da vidite ima li čamaca koji vam se približavaju. Dok ste u vodi još ste manje vidljivi nego kad stojite na daski. Usmjerite dasku prema prostoru u kojemu ste sigurni, brzo se popnite na dasku i odvezite se u siguran prostor ležeći na daski prije nego se ponovo pokuštate uspraviti.

Ako zbog vjetra ne možete ići u željenom smjeru, legnite na dasku da smanjite otpor tijela vjetru.

Držite se dovoljno blizu obali kako bi uvijek mogli otplivati na sigurno ili za slučaj da trebate pomoć sa obale. Ukoliko razmišljate o vožnji dalje od obale, ili daleko od mjesta gdje bi mogli računati na pomoć sa obale, obucite prsluk za spašavanje i ponesite radio uređaj sa sobom.